Repertorium DTB

Titre secondaire: Globaal overzicht van de nederlandse DOOP-, TROUW- en BEGRAAFREGISTERS E.D. van voor de invoering van de burgerlijke stand
Auteurs: W. Wijnaerndts Van Resandt
Adresse bibliographique: 'S-Gravenhage/1980
Collation:
Collection:
ISBN:
Dépôt légal:
Côte de rangement: 23/226