Het Martelaarsboek

Titre secondaire: of heldhaftig gedrag des Belgische geestelijkheid ten tijde der Fransche omwenteling op het einde der achtiende eeuw
Auteurs: Van Bavegem J-B
Adresse bibliographique: Gent/Boekdrukkerij van J. en H. Vander Schelden/1875
Collation:
Collection:
ISBN:
Dépôt légal:
Côte de rangement: 21/210