Geschiedenis van Antwerpen – VII

Titre secondaire: Onder de eerste Habsburgers (1477-1555)
Auteurs: Prims Floris
Adresse bibliographique: Brussel/Standaard Boekhandel/1931
Collation:
Collection:
ISBN:
Dépôt légal:
Côte de rangement: 21/239/C