Geschiedenis van Antwerpen – III

Titre secondaire: Onder Hertog Jan den Tweede (1294-1312)
Auteurs: Prims Floris
Adresse bibliographique: Brussel/Standaard Boekhandel/1931
Collation:
Collection:
ISBN:
Dépôt légal:
Côte de rangement: 21/239/A