De hospitaalbroeders van St Jan van Jeruzalem in de Balije en Commanderij Vlaanderen tot 1550

Titre secondaire: Een prosopografische benadering
Auteurs: Vander Stichele Myriam
Adresse bibliographique: Leuven/Faculteit van de letteren en de wijsbegeerte - departement geschiedenis/1982
Collation:
Collection:
ISBN:
Dépôt légal:
Côte de rangement: 29/134