De broederschap van en de devotie tot Onse Lieve Vrouw van Peis en Soet Accoord in de Sint-Kwintensparochie te Leuven

Titre secondaire:
Auteurs: Roegiers Jan
Adresse bibliographique: Leuven/KUL/1998
Collation:
Collection:
ISBN:
Dépôt légal:
Côte de rangement: B/30/134