Bijdrage tot de geschiedenis van een Overijses gehucht : Tombeek. De Heyde van Tombeek en haar Keizer-Karel-legende

Cette article est paru dans l’édition de Wavriensia suivante :

Année: 1973
Numéro: 1
Pages: 17
Auteurs: Vande Putte G.